CV (svenska)

UTBILDNING

2014- Allmän- och vuxenpedagogik, Helsingfors Universitet

2007 Bildkonstnär, Fria Konstskolan

2002 Student, bildkonstlinjen vid gymnasiet Svenska Normallyceum

SEPARATUTSTÄLLNINGAR

2011 TM-galleriet, Helsingfors

2009 00130Gallery, Helsingfors

2009 Yrjö A. Jäntis Konstsamling, Borgå

2008 G18, Helsingfors

GRUPPUTSTÄLLNINGAR

2009 Amos Andersson, Helsingfors, Målarförbundets 80-års jubileumsutställning

2009 Sanomahuset, Helsingfors, The Art of BasWare-tävlingens utställning

2008 Ateljéutställning ”Konstrundan”, Helsingfors, Svenska Kulturfonden

2008 Sanomahuset, Helsingfors, The Art of BasWare -tävlingens utställning

2007 Kervo Konstmuseum, Fria Konstskolans slutarbetsutställning

2005 Galleria Viileäpunainen, Helsingfors

2005 Hangö Gamla Polishus, fängelsecellerna, Hangö

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

2017 Galleria Huuto, separat utställning 23.8.-10.9.2017

MEDLEMSKAP

Finska Målarförbundets provmedlem


CV (suomi)

KOULUTUS

2014- Kasvatustieteelliset opinnot, Helsingin Yliopisto

2007  Kuvataiteilija, Vapaa Taidekoulu

2002  Ylioppilas, kuvataidelinja, gymnasiet Svenska Normallyceum

YKSITYISNÄYTTELYT

2011 tm-galleria, Helsinki

2009 00130Gallery, Helsinki

2009 Yrjö A. Jäntin Taidekokoelma, vaihtuvat näyttelyt, Porvoo

2008 G18, Helsinki

RYHMÄNÄYTTELYT

2009 Amos Andersson, Helsinki, Taidemaalariliiton 80-vuotisjuhlanäyttely

2009 Sanomatalo, Helsinki, The Art of BasWare-kilpailun näyttely

2008 Työhuonenäyttely ”Konstrundan”, Helsinki, Svenska Kulturfonden

2008 Sanomatalo, Helsinki, The Art of BasWare-kilpailun näyttely

2007 Keravan Taidemuseo, Vapaan Taidekoulun lopputyönäyttely

2005 Galleria Viileäpunainen, Helsinki

2005 Hangon Vanha Poliisitalo, vankilasellit, Hanko

TULEVAT NÄYTTELYT

2017 Galleria Huuto, yksityisnäyttely 23.8.-10.9.2017

JÄSENYYDET

Taidemaalariliiton kokelasjäsen


CV (english)

EDUCATION

2014- Educational Sciences, Helsinki University

2007 Artist, Free Art School, Helsinki

2002 Student, Bildkonstlinjen vid gymnasiet Svenska Normallyceum

SOLO EXHIBITIONS

2011 tm-galleria, Helsinki

2009 00130Gallery, Helsinki

2009 Yrjö A. Jäntin Taidekokoelma, Porvoo

2008 G18, Helsinki

GROUP EXHIBITIONS

2009 Amos Andersson, Helsinki, The Finnish Painters' Union Anniversary exhibiton

2009 Sanomatalo, Helsinki, The Art of BasWare

2008 studio exhibition ”Konstrundan”, Helsinki, Svenska Kulturfonden

2008 Sanomatalo, Helsinki, The Art of BasWare

2007 Keravan Taidemuseo, examination exhibition at The Free Art School

2005 Galleria Viileäpunainen, Helsinki

2005 Hanko old police house, prison cells, Hanko

FUTURE EXHIBITIONS

2017 Galleria Huuto, solo exhibition 23.8.-10.9.2017

MEMBERSHIPS

Finnish Painters' Union